Tre Fjordar
er laget sitt blad som vert sendt ut til medlemene
med informasjon om og reportasjar frå tilskipingar.
Les her:


TF 2018-1   TF 2018-2  TF 2018-2 B  TF 2018-3


TF 2017-1  TF 2017-3  TF 2017-3  TF 2017-4


TF 2016-1  TF 2016-2  TF 2016-3, end  TF 2016-3  TF 2016-4


TF 2015-3  TF 2015-3  TF 2015-3  TF 2015-4  TF 2015-5  TF 2015-6


TF 2014-1  TF 2014-2  TF 2014-3  TF 2014-4  TF 2014-5  TF 2014-6


TF 2013-1  TF 2013-2  TF 2013-3  TF 2013-4  TF 2013-5


TF 2012-1  TF 2012-2  TF 2012-3  TF 2012-4  TF 2012-5  TF 2012-6


TF 2011-1  TF 2011-2  TF 2011-3  TF 2011-4  TF 2011-5