Grasrotandelen – Kva er det ?

Ein stor del av pengane som Norsk Tipping tek inn går til idrett og kultur.

I tillegg vert det delt ut 5% av omsetnaden til lokale lag.

Dette vert kalla Grasrotandelen.

Den enkelte spelar bestemmer kven som skal få desse pengane.

Spelar du på spela som Norsk Tipping administrerar ?

Isåfall kan du bestemme at inntil 5% av det du spelar for (omsetnaden)

skal gå direkte til Sogn og Fjordanelaget.

Ta kontakt med ein kommisjonær og registrer din andel.

Oppgi org.nr. 994043102